Våre samarbeidspartnere

Vi ser på kommunens leverandører som viktige samarbeidspartnere for at kommunen skal nå sine mål. Kommunene opptrer på innbyggerne sine vegne og vil at kommunene skal være et godt sted å bo og leve, og et godt sted å drive næringsvirksomhet. 

Offentlig økonomi er under press, samtidig som behovene til våre innbyggere er mange. Dette innebærer at vi søker samarbeidspartnere som vil være med på å levere effektive og gode varer og tjenester. Vi må hele tiden utvikle oss ved søke å løse oppgaver på nye, effektive og bedre måter enn tidligere. Våre samarbeidspartnere skal være en bidragsyter til dette. Det vil gi verdi til innbyggere og skape nye muligheter for næringsvirksomheten til våre samarbeidspartnere. Vi vil lykkes med å skape en god kommune for innbyggerne, samtidig som vi vil at våre samarbeidspartnere skal lykkes med sin næringsvirksomhet og utvikling.    

Konkurransedyktige leveranser, god dialog, gjensidig tillit, god forretningsskikk, etisk ansvarlighet og hensyn til miljøet er viktige føringer.