Indre Østfold kommune

Barn som pårørende

I Indre Østfold kommune ønsker vi å tilrettelegge for at barn og familier opplever best mulige levevilkår og god livskvalitet. Vi vet at barn som lever i hjem hvor det er psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig kroppslig (somatisk) sykdom, vil kunne oppleve redusert livskvalitet og belastninger. Multisenterstudien fra 2015 viser til at det er opptil 400 000 pårørende barn i Norge. Dette tilsvarer ca. 40 % av barna i Norge og hele 4 av 10 barn i en skoleklasse.

Vi vet også at det er viktig å forebygge framfor å behandle når skaden først har skjedd. Barn som er pårørende klarer seg som oftest godt hvis de får støtte i det som kan oppleves som vanskelig.