Aktuelt

Aktuelt

Kommunens ungdomskulturhus åpnes nå opp for drift. Dette gjelder Huset i Spydeberg, TimeOut Askim, UKH Mysen og Mekkegarasjen i Askim.  

I løpet av høsten 2020 gjennomførte vi andre runde med lokale verksteder. Dette er kommunens nærdemokratiske ordning, der du som er innbygger kan være med på å utvikle kommunen vår.

I høst har Indre Østfold kommune testet verktøyet "Stedskompasset" på hele 13 tettsteder, gjennom kommunens nærdemokratiske ordning Lokale verksteder. Formålet var både å stimulere lag og foreninger til å initiere prosjekter som kan bidra til god stedsutvikling, og samtidig få kunnskap og innspill om innbyggernes opplevelser av sine tettsteder.

Vi tilbyr nå en sikker, digital mulighet for bestilling av koronatest.

Vi har i samarbeid med fellesutvalget for bondelagene i Indre Østfold et mål om økt fokus på gode smaksopplevelser som finnes hos lokale matprodusenter i Indre Østfold.

Annica Svendsen har jobbet med landbruksforvaltning i 42 år, i hele Indre Østfold. På årsmøtet i Askim bondelag ble Annica hedret som Årets bondevenn 2020. 

Dette er et kurs hvor du lærer metoder og teknikker for å mestre belastninger knyttet til både helse, arbeids- og privatliv. Eksempler på belastninger kan være tidspress, familiekonflikter, økonomiske bekymringer, sykdom/helseproblemer. Hensikten med kurset er økt mestring!

Kjenner du noen som har et annet morsmål enn norsk? Da kan du tipse dem om denne siden. 

Kurset driftes av Frisklivssentralen Indre Østfold i samarbeid med Norsk Revmatikerforbund, men du trenger ikke å være medlem for å delta.

Mortenstua skole arrangerte torsdag sponsorløp for elevene sine. Det var stor glede og entusiasme helt fra start.