Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Aktuelt

Aktuelt

Å være mekler er en interessant oppgave der du møter mennesker i alle aldre som ønsker å snakke med andre for å løse konflikter.

Indre Østfold kommune og Rambøl AS har den siste tiden jobbet med å se på behovet for brannteknisk oppgradering av sykehjem og omsorgshjem, i de byggene der dette ikke er gjort tidligere.

Østfold kollektivtrafikk, som er ansvarlig for skoleskyss i Indre Østfold kommune, er tatt ut i streik fra og med søndag.

Indre Østfold kommunes anskaffelsesstrategi ble vedtatt av kommunestyret i juni 2020.

Skolebehovsplanen del 2 er lagt ut på høring. Høringsperioden strekker seg fra 18. september til 30. oktober.

Kommunens ungdomskulturhus åpnes nå opp for drift. Dette gjelder Huset i Spydeberg, TimeOut Askim, UKH Mysen og Mekkegarasjen i Askim.  

Vi har siden torsdag 3. september lagt ned et stort arbeid med å teste, feilsøke og rette feil med trygghetsalarmer etter at utstyret ved mottaket i Askim er byttet ut. Arbeidet fortsetter i helgen og neste uke.

Indre Østfold regionråd, ordførerne i Marker, Skiptvet, Rakkestad og Indre Østfold har i dag sendt brev til næringsminister Iselin Nybø om statlige kompensasjonsordninger ved lokale smitteutbrudd.

Dette er et kurs hvor du lærer metoder og teknikker for å mestre belastninger knyttet til både helse, arbeids- og privatliv. Eksempler på belastninger kan være tidspress, familiekonflikter, økonomiske bekymringer, sykdom/helseproblemer. Hensikten med kurset er økt mestring!