Robuste Barn

Robuste Barn er et gratis undervisningsopplegg i folkehelse og livsmestring for 1.-7. trinn i barneskolen. Robuste Barn bygger opp under Robust Ungdom. Her finner du informasjon om Robust Ungdom

Undervisningen består av Livet & Sånn, lek, bevegelse, pust, søvn, sang og samarbeidslæring. Barna lærer å skape god psykisk helse for seg selv og andre, de blir bedre kjent med hverandre og bygger samtidig et godt klassemiljø.

Lærerne får digitale fagøkter og foreldrene får temaforeldremøter.

§ 9 A i opplæringsloven sier:

Skolen plikter å arbeide systematisk med å fremme et godt psykososialt miljø for elevene.

Undervisningsprogrammet Robuste Barn hjelper skolen til å arbeide systematisk, slik at den enkelte eleven kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet.

Les mer om Robuste Barn her

Last ned beskrivelse: Hva er Robuste Barn? (PDF, 186 kB)