Karbonregnskap for arealplaner

Skog og myr er viktige karbonlagre og utbygging av slike områder gir store klimagassutslipp. Karbonlageret i jorda er i våre boreale skoger mye høyere enn i trærne, særlig der jorda er dyp.

Indre Østfold kommune har sammen med Multiconsult gjennomført et prosjekt for å finne en metode for å beregne klimagassutslipp fra arealbruksendringer i kommuneplanens arealdel. Prosjektet er finansiert av klimasatsmidler.

Du kan lese Multiconsults rapport her (PDF, 3 MB)

16. mars 2023 holdt Multiconsult og Indre Østfold kommune et seminar om temaet klimagassutslipp fra arealbruksendringer. Seminaret ble støttet av Klima Østfold og Klima Viken. 

Se opptak og presentasjoner fra seminaret

Metodeutviklingen er nybrottsarbeid og det er stor interesse for prosjektet fra andre kommuner. Seminaret ble filmet og du kan se opptaket ved å klikke på knappen under.

Du kan se seminaret i opptak her

Presentasjoner:

Klimagassutslipp fra arealbruksendringer - Metode og verktøy (PDF, 3 MB)

Klimagassutslipp fra arealbruksendringer - Reguleringsplan og byggesøknader (PDF, 3 MB)

v/Kévin Sanouiller, arkitekt og arealplanlegger, Multiconsult

Erfaringer fra geodata (PDF, 3 MB)

v/Kristian Fagernes, geodataingeniør, Indre Østfold kommune

Nytteverdi for kommunen (PDF, 2 MB)

v/Marit Lillegraven Haakaas, rådgiver klima og natur, Indre Østfold kommune