Nå kan du foreslå kandidater til Indre Østfold kommunes ærespriser for 2024

Fristen for å levere forslag er 1. oktober 2024.

Prisene som skal deles ut er:

  • Arkitektur- og byggeskikkprisen
  • Idrettsprisen
  • Ildsjelprisen
  • Klima- og miljøprisen
  • Kulturprisen
  • Næringsprisen

Her finner du oversikten over æresprisene med lenke til nominasjonsskjemaet

Fristen er 1. oktober 2024

Siste frist for å levere forslag er 1. oktober 2024.

Både innbyggere, ansatte og organisasjoner i Indre Østfold kommune kan foreslå kandidater, så vi håper på mange gode forslag på alle prisene gjennom våren, sommeren og høsten!