Indre Østfold kommune

Kommunens ærespriser

Nå kan du nominere kandidater til Indre Østfold kommunes ærespriser for 2024.

Du finner informasjon om de seks prisene på knappene under. Der finner du også lenke til forslagsskjema.

Vi håper på mange gode forslag på alle prisene gjennom våren, sommeren og høsten. Siste frist for å nominere kandidater er 1. oktober 2024.