Det generelle bålforbudet i hele landet starter mandag 15. april

Da er det forbudt å tenne opp bål og grill i eller i nærheten av skog og annen utmark.

I Norge må alle vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Dette gjelder alle, hele tiden og over alt.

I tillegg har vi et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. Da er det forbudt å tenne opp bål eller grille i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Du leser mer om bålforbudet på Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps nettsider (DSB) 

Se også våre nettsider om grill og bål utendørs