Prosjekt VA-sanering Bakkegata til Almveien

Prosjektnavn VA-sanering fra Bakkegata til Almveien

Prosjektering - Klikk for stort bilde

Kort fortalt

Rehabilitering av vann- og avløpsledninger for området Bakkegata og videre mot Almveien. Ledningnettet er gammelt og det er behov for å separere avløpsledningene. Etter separering vil regnvann/drensvann ikke lenger bli transportert i samme rør som spillvann (kloakk). I tillegg skiftes eldre vannledninger ut. 

Kart - Klikk for stort bilde