Prosjekt Rehabilitering Osloveien, nedre del av Askim vest

Prosjektnavn: Prosjekt Osloveien, nedre del av Askim vest

Prosjektering - Klikk for stort bilde

 

Kort fortalt 

Rehabilitering av vann- og avløpsledninger for store deler av Askim vest. Ledningsnettet for vann og avløp er veldig gammelt og i dårlig stand i store deler av Askim vest, rundt Osloveien. Kapasiteten på avløpsrenseanlegget til kommunen er sprengt, så det er et stort behov for å separere avløpsledningene slik at rent regnvann/drensvann ikke blir transportert og renset i renseanlegget sammen med spillvannet (kloakken). 

borerigg - Klikk for stort bilde

 

Kart over boreplan Osloveien 2023 - Klikk for stort bilde