Mysen kollektivknutepunkt

Prosjektnavn: Mysen kollektivknutepunkt

Byggeperiode. Illustrasjon.  - Klikk for stort bilde

Kort fortalt

Oppgradering av overflater på vei og fortau, samt noe utskiftning av VA-anlegget i området Jernbanegaten fra Folkenborgveien og ned til parkeringsplassen syd for Eidsberg sparebank, samt nedre del av Storgata opp til David Blids gate.