Anleggsarbeider ved Sandstangen

I forbindelse med utbygging av vannforsyningssystemet i Indre Østfold kommune, vil det skje anleggsarbeider ved blant annet Sandstangen.

Her skal det etableres nye grunnvannsbrønner og etableres ledningsgrøfter mellom brønner og pumpehus. I tillegg skal det etableres en sjøledning (vannledning) mellom Sandstangen og Mørkfoss.

For at arbeidene skal foregå mest mulig effektivt og sikkert, stenger vi av hele området hvor det foregår anleggsvirksomhet.

Vi minner om at det er viktig for egen sikkerhet at dette respekteres. 

Vi beklager de ulempene dette vil medføre for alle som benytter friluftsområdet, men håper på forståelse for at dette er nødvendige tiltak for å sikre innbyggerne i kommunen en trygg, sikker og tilstrekkelig vannforsyning i fremtiden. 

Byggeprosjekt Sandstangen

Byggherre: Indre Østfold kommune

Hovedentreprenør: Askim Entreprenør AS

Underentreprenører: Mannimaskin, Bisto, Teknisk VA og Randem & Hubert

Sideentreprenører: ENWA, Grimsrud og Sterneras

Arkitekt og rådgivere: Norconsult

Artikkelliste