Flytting med påfølgende skolebytte

Hvis du/dere skal flytte til et nytt sted, kan du fylle ut informasjon om ny adresse og lignende på skjemaet under. Da sendes skjemaet videre til skolen som bruker dette til å lage en flyttemelding.

Gå til skjema for flytting med påfølgende skolebytte