Tilfluktsrom

Oversikt over offentlige tilfluktsrom i Indre Østfold kommune.

Det finnes åtte offentlige tilfluktsrom i Indre Østfold kommune.

Tilfluktsrom er permanente vernerom som vil kunne redusere omfanget av skader på befolkningen som følge av krigshandlinger.

Her er en oversikt over offentlige tilfluktsrom i Indre Østfold kommune: 

Offentlige tilfluktsrom
Sted
Rom skole, Gramveien 63, Askim
Lund/Skagstadgården, Dr. Randers gate 5, Askim
Smaalenenebygget, Guderudgata 1, Askim
Mysen Idrettshall, Smedgata 19, Mysen
Citadel, Jernbanegata 4, Mysen
Maxbo, Opsahlveien 1, Mysen
Fjellheim, Stasjonsgata 31/33, Spydeberg
Hestengen Senter, Nordmyrveien 2, Spydeberg

Se kart over de offentlige tilfluktsrommene

Det er forskjell på offentlige og private tilfluktsrom

Offentlige tilfluktsrom er bygd for å kunne gi vern for allmennheten, ved at de menneskene som måtte være i nærområdet, kan søke vern i en beredskapssituasjon. 

Private tilfluktsrom er bygd og dimensjonert for å kunne gi vern for de menneskene som oppholder seg på eiendommen der tilfluktsrommet er som for eksempel på skoler, institusjoner, forretningsbygg og lignende. Det er totalt 108 private tilfluktsrom i vår kommune.

Det betyr at: dersom du oppholder deg i et bygg hvor det er tilfluktsrom skal du benytte det tilfluktsrommet hvis behovet oppstår. Er du hjemme eller et sted hvor det ikke er tilfluktsrom, skal du oppsøke et offentlig tilfluktsrom.

Tilfluktsrommene kan benyttes som lager og lignende i fredstid, men skal kunne ryddes og klargjøres innen en frist på 72 timer (tre døgn) etter at varsel er gitt til eier om klargjøring som tilfluktsrom.

Tilsyn

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Sivilforsvaret har ansvaret for tilsyn med både offentlige og private tilfluktsrom. Stortinget har bestemt at eksisterende tilfluktsrom skal opprettholdes. 

Standarden på rommene varierer som følge av at de er bygd under ulike forskrifter, og varierende vedlikeholdsgrad.