Datasikkerhet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) forventer økt risiko for cyberangrep mot norske virksomheter og institusjoner. Cyberoperasjoner rettet mot ukrainske mål, kan også få indirekte konsekvenser for norske virksomheter.

Indre Østfold kommune er i beredskap når det gjelder cyberkriminalitet, og NSM anbefaler at virksomheter og institusjoner er ekstra påpasselige for slike aksjoner. 

Som privatperson kan du være ekstra påpasselig med hva du klikker på i e-post-vedlegg, sosiale medier og på usikre nettsider. Følg generelle råd for passordbeskyttelse og datasikkerhet. Pass også på hva du deler videre i sosiale medier. Det pågår en kamp om sannheten, og det er lett å bli misbrukt. 

Les mer om datasikkerhet på nsm.no