Formannskapet

Kommunestyret velger selv formannskapet og det består av 11 medlemmer. Medlemmer og varamedlemmer til formannskapet velges for fire år av gangen og velges blant medlemmene i kommunestyret.

Formannskapet har ansvar for blant annet: budsjett, økonomiplan, kommunens øvrige økonomiforvaltning og eierskap- og næringsutvikling. I tillegg har formannskapet ansvar for overordnet utvikling av Indre Østfold kommunes politiske og administrative organisasjon.

Innstilling- og beslutningsmyndighet

Informasjon om formannskapets innstilling- og beslutningsmyndighet finner du i vårt politiske reglement.

Innsyn i formannskapets møter og saksdokumenter

Ønsker du å se på en innkalling og/eller protokoll fra formannskapets møter, finner du dette i den politiske møtekalenderen. Du kan se alle saker som behandles i de politiske møtene i møtekalenderen. Her finner du også oversikt over formannskapets medlemmer.

Vi minner om at alle de politiske møtene er åpne for alle.

Se og søk i møtekalenderen her

Følg formannskapets møter på nett

Direktesendinger og arkiv fra møter i formannskapet