Om lokale verksteder

Lokale verksteder var kommunens nærdemokratiske ordning i perioden 2020-2022. Dette var en åpen møteplass hvor kommunen inviterte innbyggerne til dialog og samtaler om sitt nærområde.

Ordningen ble evaluert i 2022 og en arbeidsgruppe bestående av innbyggere, politikere og kommuneadministrasjonen konkluderte med at ordningen har bidratt til en konstruktiv dialog, men burde videreutvikles slik at innbyggernes får et sterke eierskap. Lokalråd ble dermed etablert som en prøveordning.

Ovenfor kan du lese mer hva som ble gjort i de lokale verkstedene.