Prosjekter

Indre Østfold kommune har attraktive vann og vassdrag, hvor fisk og kreps kan høstes for både rekreasjon og matopplevelser.

Kommunen arbeider med følgende: 

  • Krepsing på kommunal grunn 
  • Informasjon om krepsepest 
  • Kartlegging av kreps 
  • Sportsfiske på kommunal grunn 
  • Bidra til felles forvaltning av fisket 
  • Informasjon