Landbruksinfo fra Indre Østfold kommune uke 5/2023

Informasjonsmøter miljøkrav – Utbetaling produksjonstilskudd – Ny tildeling SMIL og drenering - Tiltak langs vassdrag - Slam som gjødsel/jordforbedring - Jordleieavtaler – Prosjektidé? - Forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak - Årsoppgave Skogfond - Energirådgivning - Smaken av Indre - Bli med på frukt- og bærtur! - Generasjonsskifte i landbruket - Det norske måltid 2023

Informasjon fra Landbruk Indre Østfold kommune - uke 5/2023 (PDF, 461 kB)

Arealbarometer for Indre Østfold kommune

Abonner på landbruksinfo for Indre Østfold kommune