Landbruksinfo fra Indre Østfold kommune uke 3/2023

Informasjonsmøter nye miljøkrav - Autorisasjonsbevis for bruk av plantevernmidler - Gjødselplan - Kontaktinformasjon i Brønnøysundregisteret - Innovasjon Norge - Innsending av oppgjørsbrev produksjonssvikt - Lunsj med fag - Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak – Jaktrapport 2022  - Kurs  digital markedsføring

Informasjon fra Landbruk Indre Østfold kommune - uke 3/2023 (PDF, 272 kB)

Arealbarometer for Indre Østfold kommune

Abonner på landbruksinfo for Indre Østfold kommune