Informasjon fra Landbruk Indre Østfold kommune uke 6/21

Webinar: God økonomi og praksis i landbrukets miljøordninger - Har du søkt om erstatning for avlingssvikt 2020? - Produksjonstilskudd utbetales 18.2. - Bli med på å plante trær langs vassdragene våre! - Når vi er inne på kantsoner langs vassdrag - Kommunedelplan vann og avløp - Nettkurs videreforedling av kjøtt - Etablererkurs v/Etablererservice Østfold - IBU-midler 2021 (Innovasjon Norge) - NLR Viken arrangerer lunsj med fag!

Les Landbruksinfo her (PDF, 234 kB)

Program for landbrukswebinar (PDF, 201 kB)

Arealbarometer

Abonner