Informasjon fra Landbruk Indre Østfold kommune uke 48

Informasjonsmøte Innovasjon Norge - Mentorordninga i landbruket - REKO-ringen Askim/Mysen Kjemperespons på SMIL- og dreneringsmidler! - Planer om å drenere? - Utbetaling av SMIL- og dreneringsmidler - Transportkalkyle for grovfôr og gjødselspredning - For deg som er interessert i tall og statistikk i landbruket - Klimasmart landbruk Østfold kapret 3. plassen i «Årets lokale klimatiltak» - Tørke og vindfall påvirker faren for nye barkbilleangrep - Aktuelt fra NIBIO, Norsk landbruksrådgiving og Agropub

Les Landbruksinfo her (PDF, 215 kB)

Arealbarometer

Abonner