Informasjon fra Landbruk Indre Østfold kommune - uke 46/2022

Om nye miljøkrav - Utbetaling av SMIL-midler og dreneringsmidler – Klimakveld - Gjødsling av korn i 2023 - Inntektsmåling i jordbruket m/ Ola H. Grytten - Fagdag: Karbon Agro – Mentorordninga - Frister for refusjonskrav fra skogfond 2022 - Hvordan bruke skogfond på nett? - Klimasmart skogbruk - Lokalmat – Aktuelle kurs og seminar

Informasjon fra Landbruk Indre Østfold kommune - uke 46/2022 (PDF, 279 kB)

Arealbarometer for Indre Østfold kommune

Abonner på landbruksinfo for Indre Østfold kommune