Informasjon fra Landbruk Indre Østfold kommune - uke 45/2022

Innsamling av landbruksplast november 2022 - Kontroll av søknad om produksjons- og avløsertilskudd (PT) og regionalt miljøtilskudd i jordbruket (RMP) 2022 - Portforbud for alle tamfugler på grunn av Newcastlesyken - SMIL-midler til forurensningstiltak og kulturlandskapstiltak - Tilskudd til drenering av jordbruksjord - Jordprøvesesongen er i gang - Regionale miljøkrav fra 2023: Hva lurer du på? - Har du planer om å bygge anlegg for produksjon av fornybar energi? - Omlegging til fornybar energi på gårdsbruk - Velkommen til klimakveld - Ny skogeier? - Fagkveld skog - Skogbruk: Siste frister for refusjonskrav fra skogfond i år - HMS i praksis: Se filmserien «Sikker i skogen» -  Egenberedskapsuka 2022: Hva gjør du hvis strømmen blir borte? - Forslag til handlings- og økonomiplan 2023-2026 - Lokalmat: Flere kanaler for både kjøp og salg - Aktuelle kurs og seminar

Informasjon fra Landbruk Indre Østfold kommune - uke 45/2022 (PDF, 328 kB)

Arealbarometer for Indre Østfold kommune

Abonner på landbruksinfo for Indre Østfold kommune