Informasjon fra Landbruk Indre Østfold kommune - uke 43/2022

Innsamling av landbruksplast - Frist for å endre søknader - RMP-søknadskvitteringen - Kontroll 2022 - Produksjonssvikt - Newcastelsyke -Tilskuddsordning i Rovviltprosjektet - Erstatning for tap av husdyr - Fornybar energi - Kurs: Omlegging til fornybar energi på gårdsbruk - Kurs: Klimakveld - Mentorordninga - Kurs: Produksjon av syltetøy og gele - Kurs: Trygg foredling av grønnsaker - Kurs: Økologisk produksjon av juledrikker - Skolehageseminaret 2022

Informasjon fra Landbruk Indre Østfold kommune - uke 43/2022 (PDF, 316 kB)

Arealbarometer for Indre Østfold kommune

Abonner på landbruksinfo for Indre Østfold kommune