Informasjon fra Landbruk Indre Østfold kommune - uke 39/2022

Produksjonstilskudd – Regionale miljøtilskudd (RMP) – Søknadsveiledning - Regionale miljøkravene i høst - Regionale miljøkrav fra 2023 – Produksjonssvikt - Smaken av Indre – Jordprøvesesong – Plantevernkurs - Lokal tilskuddsordning i Rovviltprosjektet avvikles - Innovasjon Norge, søknader 2023 – Elgjakt - Skader forårsaket av hjortevilt - Solceller i landbruket - ØKOUKA siste innspurt – Veteranpløyemesterskap - Markvandringer Karbon Agro

Informasjon fra Landbruk Indre Østfold kommune - uke 39/2022 (PDF, 373 kB)

Arealbarometer for Indre Østfold kommune

Abonner på landbruksinfo for Indre Østfold kommune