Informasjon fra Landbruk Indre Østfold kommune uke 39/2021

Søknad om produksjonstilskudd, del 2, frist 15.10. - Søknad om RMP-tilskudd, frist 15.10. - Reserver en saksbehandler - Klimarådgiving - SMIL-midler og midler til drenering - Innovasjon Norge, søknader 2022 - Innsamling av landbruksplast høst 2021 – Skogfond – Elgjakt - Verdt å få med seg

Les Landbruksinfo her (PDF, 303 kB)