Informasjon fra Landbruk Indre Østfold kommune uke 27/2022

Informasjon fra Landbruk Indre Østfold kommune uke 27/2022

Økt tilskudd til drenering av jordbruksjord - Ekstrautbetaling av produksjonstilskudd i 2022 - Beredskap i beitesesongen - Floghavre - Hønsehirse - Høring – økologisk handlingsplan for Oslo og Viken 2022-2026 - Periodisk ajourhold av AR5 i tidligere Trøgstad - Markedshage - Samling for Inn på tunet-tilbydere - Strømstøtte - Økt satsning på ungskogpleie i 2022 -   Skogbrannberedskap - Utvidet jakttid på grågås - Fremmede arter - Ønsker testområder for erosjonssikring - De viktige mellomrommene i jordbrukslandskapet - Behov for ekstra bil i sommer? - Ferieavvikling

Landbruksinfo fra Indre Østfold kommune uke 27-2022 (PDF, 330 kB)

Arealbarometer for Indre Østfold kommune

Abonner på landbruksinfo for Indre Østfold kommune