Informasjon fra Landbruk Indre Østfold kommune uke 20/21

Innsamling av landbruksplast - Redd en rådyrkilling! - Hvordan var vekstsesongen? - Driver du med sau eller geit? - Skjøtsel av kantsoner mot vann og vassdrag - Plantetips fra Aktivt Skogbruk – Webinar, Skog & Tre 2021 – Webinar, Gjødsling av skog - Integrert plantevern i skog, bruk av plantevernmidler i foryngelsesfasen - Kartlegging av naturtyper i 2021 - Vi vil gjerne vite hva du mener! - Fylkesnytt fra Oslo og Viken 1/2021

Les Landbruksinfo her (PDF, 378 kB)

Arealbarometer

Abonner