Informasjon fra Landbruk Indre Østfold kommune uke 18/21

Presentasjoner fra webinar - Frierklæring floghavre - Gras som miljøtiltak – Jordbærkurs, godt samarbeid – Plantevernjournal - Pilotprosjekt på energianalyse og rådgivning - Nå ser du tydelig hvor selja står! - Traktorparade i Spydeberg 17.mai - Indre Østfold, en stolt jordbrukskommune! - Nytt og nyttig fra NIBO og NLR.

Les Landsbruksinfo her (PDF, 231 kB)