Informasjon fra Landbruk Indre Østfold kommune uke 16/21

Webinar for gårdbrukere i Indre Østfold – Dreneringstilskudd - Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) – Høstkorn - Innsamling av landbruksplast - Oppdatert mal for plantevernjournal - Nytt om Gårdskart og arealressursstatistikk - Vil du være pilotgård for energianalyse? - Endringer eller opprettelse av hjorteviltvald - Husk båndtvang - Generelt bålforbud - Slik kan du som skogeier spare skatt ved å bruke skogfond - Gratis digitale kurs for næringslivet - Gratis klima- og energirådgivning til boligeiere - Småskala grønnsaksdyrking - REKO-ring Askim og Mysen

Les Landbruksinfo her (PDF, 209 kB)

Arealbarometer

Abonner