Informasjon fra Landbruk Indre Østfold kommune uke 12/2022

Produksjonstilskudd 2022 - Temamøte nye regionale miljøkrav - Bondelagenes våronnmøter - Nye gårdbrukere - Parsellhage i Askim - Hva vil de neste årene bringe av muligheter og utfordringer? - «Lov i låven» - Fagsamling demensomsorg - Beredskapsplan ved rovdyrangrep – Ved atomulykke - Dronekurs - Forvaltningsplan på gås - Regional elgbeitetakst - Skogdag – Viktig om bekkekant

Les Landbruksinfo her (PDF, 243 kB)

Arealbarometer for Indre Østfold kommune

Abonner på landbruksinfo for Indre Østfold kommune