Informasjon fra Landbruk Indre Østfold kommune uke 11/21

Fugleinfluensa påvist på villfugl i Indre Østfold - Før våronna, hva må være på plass? - Nye erosjonskart, hva betyr det for deg? Jordleieavtaler - Drenering gir bedre avling og redusert klimagassutslipp - Treplanting langs vassdrag, mulighet for gratis planter - NIBIO-undersøkelse om markedshage – Etablererkurs - Korn, kretsløp og jordhelse, hvordan lykkes med økokorn? - Coolcrowdkonferansen - Kompetansenettverk Lokalmat Øst, kurs/webinar - Aktuelle skogfaglige webinarer - Nytt fra NIBIO

Les Landbruksinfo her (PDF, 230 kB)

Arealbarometer

Abonner