Åpningstider

Åpningstider

Telefon 69 68 10 00 (kommunens sentralbord) er åpen mandag til fredag kl. 09.00-15.00.

Askim

Mandag, tirsdag, onsdag, fredag kl. 09.00-16.00
Torsdag kl. 09.00-19.00
Følgende lørdager kl. 11.00-14.00: 27. august, 8. oktober, 19. november
Meråpent hver dag kl. 06.00-22.00 

Til meråpent bibliotek

Mysen

Mandag, tirsdag, torsdag kl. 10.00-16.00
Onsdag kl. 12.00-19.00
Lørdag kl. 11.00-14.00

Skjønhaug

Tirsdag, onsdag, fredag kl. 11.00-16.00
Torsdag kl. 12.00-19.00
Følgende lørdag kl. 11.00-14.00:  10. desember (Jul i bygda på Trøgstad bygdemuseum)
Meråpent hver dag kl. 06.00-22.00 

Til meråpent bibliotek

Spydeberg

Mandag kl. 12.00-19.00
Onsdag, torsdag, fredag kl. 11.00-16.00
Følgende lørdager kl. 11.00-14.00: 15. oktober, 26. november
Meråpent hver dag kl. 06.00-22.00 

Til meråpent bibliotek

Tomter

Tirsdag kl. 12.00-19.00
Onsdag, torsdag kl. 11.00-16.00
Lørdag kl. 11.00-14.00

Post i bibliotek Tomter

Mandag, onsdag, torsdag, fredag kl. 10.00-16.00
Tirsdag kl. 12.00-19.00
Lørdag kl. 11.00-14.00