Meråpent bibliotek

Alle våre avdelinger - Askim, Mysen, Skjønhaug, Spydeberg og Tomter - har meråpent bibliotek hver dag, fra kl. 06.00 til 22.00. Dette tilbudet gir deg tilgang til biblioteket utenom ordinær åpningstid. Biblioteket er da selvbetjent.

Slik får du tilgang

Du må være 18 år eller eldre for å benyttet deg av tilbudet. For å få tilgang til meråpent bibliotek må du først ha registrert deg som lånetaker og mottatt lånekort. Du får lånekort gratis på alle bibliotekene i kommunen eller ved å registrere deg på Min bibliotekside.

Jeg vil registrere meg som låner

Når du har registrert deg som låner kan du bestille tilgang til meråpent bibliotek på Min bibliotekside. 

Dette må du huske

Lånekortet og adgangstillatelse til meråpent bibliotek er personlig. Det betyr at du ikke kan slippe inn andre.

Bruk av biblioteket utenfor ordinær åpningstid skjer på eget ansvar. For din egen sikkerhet er det viktig at du setter deg inn i hvor rømningsveier i lokalet er. Du må også sette deg inn i og etterleve ordensreglementet.

Biblioteket er videoovervåket i meråpent-tiden for å ivareta din trygghet, og for å trygge bibliotekets inventar og utstyr.

Ved brudd på retningslinjene kan biblioteket inndra retten til bruk av meråpent bibliotek.

Jeg ønsker tilgang til meråpent bibliotek