Kontakt oss

Besøksadresse: Edwin Ruuds vei 4, 1850 Mysen
Postadresse: Postboks 34, 1861 Trøgstad
Telefon og e-post: +47 69 68 10 00 (Innbyggertorg), post@io.kommune.no

Ansatte:

Annette Bjerkenes er enhetsleder. Mobilnr. 990 24 957 

Håkon Johansen: mobilnr. 908 50 670

Eivind Bjørnstad: mobilnr. 926 07 393

Jon Kristian Kolstad: mobilnr. 930 87 789

Rebecca Krogh; mobilnr. 416 71 812

Irene Teigen Paulsen

Felles e-post: utviklingssenter@io.kommune.no

 

Innsamling og oppbevaring av personopplysninger / GDPR:

Behandlingsansvarlig er Indre Østfold kommune, Utviklingssenteret (USHT) v/leder Annette Bjerkenes, epost: annette.bjerkenes@io.kommune.no.

Hvorfor spør vi om din godkjenning ved påmeldinger og utsendinger av nyhetsbrev?
Vi er forpliktet til å ivareta alle personopplysninger du oppgir.

Hva gjør vi med dataene - og hvor lenge oppbevares de?

  • det er kun ansatt ved USHT som har tilgang til dataene direkte. Vi benytter Forms, hvor serveropplysninger lagres etter reglene hos Microsoft.
  • vi bruker opplysningene til å vite hvem som deltar og/eller mottar informasjon - og hvor du jobber (kommune/annet sted og sektor). 
  • ved bruk av Menti er det ikke lagt opp til at vi samler inn personopplysninger. Se egen nettside for applikasjonen
  • personopplysninger lagres inntil prosjektslutt. Utskrift av oppmøtelister lagres også i økonomisystemet for å innfri regler om revisjon og rapportering.

Hvilke rettigheter har du?

Alle som spør har, med hjemmel i personopplysningsloven, rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet. Vi har gitt denne informasjonen på nettsiden og vil henvise til denne ved eventuelle forespørsler.

De som er registrert har rett på innsyn i egne opplysninger, og også rett til at uriktige eller ufullstendige opplysninger endres/slettes. Også opplysninger vi evt. har behandlet uten å ha adgang til å lagre, blir rettet, slettet eller supplert.

Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.