Indre Østfold kommune

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT)

Indre Østfold kommune er vertskap for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Viken (Østfold). Vi har kontorer på Edwin Ruuds Omsorgssenter.