Indre Østfold kommune

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT)

Indre Østfold kommune er vertskap for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold. Vi har kontorer på Edwin Ruuds Omsorgssenter.