Informasjon om koronavaksinering

Indre Østfold kommune forholder seg til reglene fra sentrale helsemyndigheter. Du kan lese mer om disse på helsenorge.no og på Folkehelseinstituttets (FHI) nettside.  

Høsten 2023

Ny, oppdatert koronavaksine har vært tilgjengelig fra og med uke 39. Hvis du ønsker den nye vaksinen, må du derfor bestille en vaksinetime som er i uke 39 eller senere. Vi bruker vaksiner fra Pfizer og koronavaksinen er gratis.

Koronavaksine kan du få på legevakten og hos enkelte fastleger, mens influensavaksine får du både på legevakten og hos fastlegene.

Husk at koronavaksine og influensavaksine kan settes samtidig.

Koronavaksine

Vaksinering skjer på legevakten Indre Østfold og hos noen fastleger. Det er ikke alle fastleger som tilbyr vaksinering, så sjekk med eventuelt fastlegen din.

Her kan du bestille time til koronavaksinering som tidligere, via helsenorge.no

Folkehelseinstituttet anbefaler at de samme gruppene som ble anbefalt vaksine høsten 2022, bør vaksineres med en oppfriskningsdose før høst-vintersesongen 2023/2024.

Følgende er i målgruppen for koronavaksiner høsten 2023:

  • Aldersgruppen 65 år og eldre og sykehjemsbeboere
  • Aldersgruppen 18–64 år som inngår i en risikogruppe
  • Aldersgruppen 12–17 år med alvorlig grunnsykdom
  • Aldersgruppen 6 måneder-11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering
  • Gravide

Merk! Barn med alvorlig grunnsykdom i alderen fra 6 måneder til og med 4 år, som tidligere ikke har fått vaksine eller har gjennomgått koronasykdom, skal ha tre vaksinedoser. Snakk med fastlege eller spesialist om det er aktuelt med vaksine.

Det bør gå tre (3) uker mellom første og andre dose og minst åtte (8) uker mellom andre og tredje dose.

Utlevering av selvtester

Selvtester kan du hente gratis på et av våre innbyggertorg.

Du finner åpningstidene for våre innbyggertorg her