Kan du gi trygghet og omsorg til et barn i kommunen vår?

Akkurat nå er det et stort behov for fosterhjem i kommunen vår, til barn og unge i alderen 0-17 år. Vi søker fosterhjem som er rause, tålmodige og tilpasningsdyktige for å kunne ivareta ulike behov.

Når vi får et behov for fosterhjem i kommunen vår, jobber vi først og fremst for at barnet eller ungdommen skal kunne bo hos slekt eller kjente, eller i nærmiljøet de er kjent med.

Vil du vite mer? Bli med på et infomøte:

23. april Spydeberg innbyggertorg og bibliotek 

24. april Mysen innbyggertorg og bibliotek

 

Vi ønsker at barnet kan få fortsette i barnehagen og på skolen, være med vennene sine og delta på fritidsaktiviteter selv om de er i en situasjon hvor de må flytte til et annet hjem. Derfor retter vi oss særlig mot deg som er innbygger i Indre Østfold kommune.  

At man får bo hos kjente, gjør overgangen til et fosterhjem blir lettere og oppleves tryggere for barnet. Vi skal derfor alltid vurdere om noen i barnets eller ungdommens familie eller nettverk kan være fosterhjem.

Fosterhjem som er rekruttert blant barnets familie eller nettverk, blir fosterhjem på lik linje med vanlige kommunale fosterhjem. De mottar samme form for godtgjøring og oppfølging.  

Kravene for å bli fosterforelder for et barn du kjenner er i utgangspunktet de samme som ellers. Hvis det utvilsomt er det beste for barnet å få komme til noen de kjenner, vil barnevernstjenesten i kommunen vurdere og eventuelt fravike kravene noe fordi det helhetlig sett er til barnets beste. 

Ta praten hjemme

Indre Østfold kommune ønsker seg flere typer hjem som kunne tenke seg å ta imot barn fra eget nettverk og nærmiljø. Vi trenger besøkshjem, «hastehjem», støttehjem og vanlige fosterhjem. Varigheten på disse oppdragene er veldig forskjellig og strekker seg fra et par uker til mange år. Noen oppdrag kan for eksempel dreie seg om at barnet eller ungdommen bor delvis i et støttehjem, og delvis hjemme hos sine foreldre, alt avhenger av barnets/ ungdommens og familiens behov.

Kan dette være noe for dere?  

Det er helt uforpliktende å ta kontakt med oss for å få vite mer om hva de ulike oppdragene innebærer. Det er selvfølgelig mange vurderinger å gjøre, men at man har snakket om det hjemme og fått litt mer informasjon av oss, gjør at veien er litt kortere den dagen noen i ditt nettverk trenger hjelp. Om det blir aktuelt følger vi dere selvsagt tett gjennom hele prosessen.

Hvordan går jeg frem?

Bli med på et infomøte:

23. april Spydeberg innbyggertorg og bibliotek 

24. april Mysen innbyggertorg og bibliotek

Ta kontakt for en prat:

Tiltak– og fosterhjemskonsulent i Indre Østfold kommune:
Heidi-Kristin Lilleng Ringstad
Telefon: 456 15 317
E-post heidi-kristin.ringstad@io.kommune.no

Seniorrådgiver i fosterhjemstjenesten:
Torill Jeanette Nilsen
Telefon: 408 73 713
E-post torill.jeanette.nilsen@bufetat.no

Rådgiver i fosterhjemstjenesten:
Thea Pedersen
Telefon: 466 15 847
E-post: thea.pedersen@bufetat.no

 

Les mer om forskjellen på de ulike måtene å hjelpe på her

Behov for flere fosterhjem i Indre Østfold | Bufdir