Vil du bli beredskapshjem, hastehjem, fosterhjem, støttehjem/vertsfamilie eller besøkshjem?

Dersom du/dere har lyst til å bidra til å hjelpe barn og unge som barnevernstjenesten er i kontakt med, så er det flere muligheter. Her kan du lese mer om hva du kan bidra med.

Beredskapshjem

Som beredskapshjem er man et hjem/en familie som kan ta imot barn og unge på kort varsel når en hastesituasjon oppstår. Beredskapshjemmet skal gi god omsorg, både i en akuttfase, men også videre så lenge det er nødvendig og til barnet enten flytter hjem til sine foreldre eller i fosterhjem. Å være beredskapshjem stiller særlige krav til beredskapsforeldre og til familien som helhet.

Et beredskapshjem må være beredt på å ta imot et barn i krise, uansett på døgnet når disse krisene måtte oppstå. Som beredskapshjem må man derfor kunne tåle en uforutsigbarhet. Det å være beredskapshjem er meningsfullt, utfordrende, og samtidig svært givende. I et beredskapshjem er den ene av de voksne i hjemmet engasjert på fulltid og inngår en oppdragsavtale med lønn og betingelser.

Hastehjem

Som hastehjem er man et hjem/en familie som kan ta imot barn og unge på kort varsel når en hastesituasjon oppstår. Hastehjemmet gir omsorg og ivaretar barnet noen få dager og inntil 14 dager, mens barnevernstjenesten avklarer om barnet/ungdommen kan reise hjem til sine foreldre igjen, eller til andre mer langsiktige tiltak. I slike situasjoner er det svært viktig at barnet får gå i barnehagen sin eller være på skolen mens situasjonen avklares.

Som hastehjem avlønnes du som oppdragstaker pr. døgn barnet/ungdommen oppholder seg hos dere.

Fosterhjem

Vi ønsker at barn i kommunen vår kan få fortsette i barnehagen og på skolen, være med vennene sine og delta på fritidsaktiviteter selv om de er i en situasjon hvor de må flytte til et annet hjem. Derfor retter vi oss særlig mot deg som er innbygger i Indre Østfold kommune.

Når barn og unge ikke kan bli boende hos foreldrene sine, er ett alternativ å bo i et fosterhjem. Et fosterhjem er en familie, private personer som har gode omsorgsevner og mulighet til å la et barn eller en ungdom få flytte inn. Det kan være for en kort eller lang periode. Fosterhjemmet er ansvarlige for den daglige omsorgen for barnet/ungdommen, videre er det viktig å legge til rette for at barnet/ungdommen kan passe inn i familien. 

Som kommunalt fosterhjem blir du engasjert som en oppdragstaker. Du kan frikjøpes fra ditt nåværende arbeid for en periode. Alternativet er at du mottar en økonomisk godtgjøring for arbeidet samt en utgiftsdekning for å dekke løpende utgifter til barnet. Nærmere avtale om avlønning kommer vi fram til i et møte sammen med deg/dere. 

Støttehjem

Støttehjem er en blanding av å være fosterhjem og besøkshjem. Du blir kjent med et barn eller en ungdom som trenger flere voksne som kan være til støtte og hjelp for barn/unge som befinner seg i ulike sårbare situasjoner. Du/dere er tilgjengelig for at barnet/ungdommen kan være hos dere på enkeltdager, overnatte og stikke innom når barnet/ungdommen har behov for å være sammen med trygge voksne. I perioder kan barnet/ungdommen være hos dere over flere dager.

Som støttehjem blir du engasjert som en oppdragstaker. Du mottar en økonomisk godtgjøring for arbeidet samt en utgiftsdekning for å dekke løpende utgifter i forbindelse med oppdraget. Nærmere avtale om avlønning kommer vi fram til i et møte sammen med deg/dere. 

Besøkshjem

Å være besøkshjem innebærer å bli kjent med et barn som kan få komme på besøk til deg/dere en helg i måneden. Som besøkshjem kan du bo alene eller sammen med noen, du kan ha egne barn, eller ikke. Det kan være et barn som bor i fosterhjem, og hvor barnet/ungdommen trenger flere voksne i sitt nettverk. Eller det kan være barn/ungdommer som bor hjemme sammen med sine foreldre. Sammen med barnet/ungdommen skal du gjøre aktiviteter som barnet trives med. Det kan være alt fra rolig tur på lekeplassen til sykkeltur i nærmiljøet, bli med på trening og stille opp for å se på når det er fotballkamper.

Som besøkshjem blir du engasjert som en oppdragstaker. Du mottar en økonomisk godtgjøring for arbeidet samt en utgiftsdekning for å dekke løpende utgifter til barnet. Nærmere avtale om avlønning kommer vi fram til i et møte sammen med deg/dere.

Du kan registrere deg her dersom du ønsker mer informasjon, vi tar fortløpende kontakt etter at skjemaet er registrert. 

Send inn søknad her