Søk, endre, bytt og si opp barnehageplass

Indre Østfold kommune bruker Oppvekstportalen for å søke, endre, bytte og si opp barnehageplass for kommunale og private barnehager. 

Søke barnehageplass 

Du søker om barnehageplass ved å registrere søknad i Oppvekstportalen 

Her finner du Oppvekstportalen

Du bruker samme skjema uansett om du søker plass i privat eller kommunal barnehage.

Søknadsfristen for hovedopptak er 1. mars hvert år.

Har du opplysninger til søknaden som krever dokumentasjon, må dette sendes til post@io.kommune.no før 1. mars. 
Resten av året er det løpende opptak der vi tildeler plasser etter hvert som det blir ledig plass. 

Endre størrelse på eksisterende barnehageplass 

Logg deg inn i Oppvekstportalen for å endre størrelsen på eksisterende barnehageplass.

Her finner du Oppvekstportalen

Bytte barnehage 

Ønsker du å bytte barnehage, logger du deg inn i Oppvekstportalen for å registrere en ny søknad

Her finner du Oppvekstportalen

Oppsigelse av plass 

Ønsker du å si opp barnehageplassen, logger du deg inn i Oppvekstportalen for å si opp plassen til barnet ditt.

Her finner du Oppvekstportalen

Du kan si opp barnehageplassen når som helst. 

Oppsigelsestiden i kommunale barnehager er én (1) måned. Oppsigelsestiden i private barnehager kan variere, kontakt barnehagen din for nærmere informasjon. 

Innlogging 

Innlogging til Oppvekstportalen skjer via ID-porten (MinID, BankID, Buypass, Commfides).

Les mer om ID-porten her

Retten til barnehageplass 

Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november i det året du søker om barnehageplass. Dersom barnet fyller ett år i løpet av august, har barnet rett til plass innen utgangen av august. Dersom barnet fyller ett år i september, oktober eller november, har barnet rett til plass innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år. 

For å ha rett til plass, må barnet bo innenfor kommunens grenser når plassen skal tas i bruk. Du må også ha søkt om plass innen fristen for hovedopptak. 

Du kan levere søknad utenom hovedopptak. Barnet har da ikke rett til barnehageplass, men kan bli tildelt plass hvis det blir ledige plasser. 

Vedtekter for de kommunale barnehagene

Se vedtektene for de kommunale barnehagene her (PDF, 297 kB)

Annen informasjon

Indre Østfold kommune sørger for at det er felles opptak for alle barnehagene i kommunen. Private barnehager kan velge egne formål, opptakskretser, opptakskriterier og eierformer.