Rom barnehage

Om barnehagen

Antall avdelinger: 7

Eierform: Kommunal

Rom barnehage ligger i naturskjønne omgivelser vegg-i-vegg med Rom skole. Vi har et stort uteområde, og vi bruker også nærområdet aktivt til lek og turer. 

I 2023 vil dette være fokusområder hos oss: 

  • «Se barnet innenfra» som personalet ble kurset i forrige barnehageår. Dette handler om å gi barna et trygt, godt og inkluderende barnehagemiljø. 
  • Pedagogisk dokumentasjon og prosjektarbeid. Vi lar barnas nysgjerrighet og utforskertrang vise vei for planleggingsarbeidet på avdelingen, og vi skaper gode møteplasser som inkluderer og inspirerer til lek og utforsking. 

Nytt av året er at vi har startet et frivillig tilbud med hund som miljøskaper i barnehagen. Det blir lagt opp til at barna kan delta i såkalte dyreassisterte aktiviteter med hund. En av våre medarbeidere og hennes utdannede besøkshund Senja utfører aktiviteter sammen med små grupper av barn. 

Møt Senja og les mer om hund som miljøskaper i barnehagen (PDF, 2 MB)

Beveg deg rundt i barnehagen

Bygg 1

Bygg 2

Åpningstider

Kl. 06.30-17.00

Beliggenhet

Rom barnehage ligger i nær tilknytning til Rom skole og boligområder med stadig økende utbygging. Barnehagen ligger tett inntil et natur-/skogområde som brukes aktivt.

Dokumenter

Årsplan 2023 - Rom barnehage (PDF, 641 kB)

Informasjon fra barnehagen 2023/2024 (PDF, 394 kB)