Rom barnehage

Om barnehagen

Antall avdelinger: 7

Eierform: Kommunal

Barnehagen har fokus på temaer i rammeplanen som kom ut i 2017. Vi har til nå vært innom temaene “Vennskap og fellesskap”, “Livsmestring og psykisk helse” og “Språk”. Dette er temaer vi også drar med oss videre inn i neste tema som vi starter med i august 2020. Dette området er “Lek, læring og danning”.
Ellers bruker vi naturen både i og utenfor barnehagen til lek, aktiviteter og turer.

Åpningstider

Kl. 06.30-17.00

Beliggenhet

Rom barnehage ligger i nær tilknytning til Rom skole og boligområder med stadig økende utbygging. Barnehagen ligger tett inntil et natur-/skogområde som brukes aktivt.

Dokumenter

Årsplan 2021 - Rom barnehage (PDF, 652 kB)