Båstad og Havnås barnehager

Om barnehagene

Båstad og Havnås barnehager ligger i små lokalsamfunn ytterst i kommunen, i tidligere Trøgstad. Båstad ligger helt i nord og Havnås ligger helt i øst. Det er barnehager som kan vise til stabilitet og forutsigbarhet, med erfarne ansatte som er kjenner lokalmiljøene og i barnehagene. Båstad og Havnås barnehager er organisert som en enhet med to avdelinger. Dette betyr at barnehagene har felles årsplan, samarbeidsutvalg, felles plandager, felles ledelse og felles faglig fokus. Likevel er det viktig for oss at barnehagene får beholde sitt særegne preg på den daglige driften.

Båstad barnehage

Antall avdelinger: 5

Eierform: Kommunal

Båstad skole er nærmeste nabo og vi har et godt samarbeid om overgangen til skolen for skolestarterne. Barnehagen ligger i skogkanten, med flott uteområde. Det er etablert uteplass i skogen med egen naturlekeplass og grillhytte, Blåbærlia, som grupper av barn besøker ukentlig. I tillegg brukes gårder, skøytebanen og lysløypa i nærmiljøet. Både personalet og foreldre syns det er viktig å ta vare på den norske tradisjonen med uteliv og utelek.

Havnås barnehage

Antall avdelinger: 2

Eierform: Kommunal

Havnås barnehage ligger midt i Havnås, ved siden av skolen og grendehuset. Vi har gangavstand til skogen og mange fine turplasser rundt barnehagen, som vi benytter oss av alle årstider. Barnehagen har to avdelinger. Blåklokka er småbarnsavdeling med barn fra 0-3 år. Den andre avdelingen er Humla med barn fra 3-6 år. I barnehagen er det god plass og mange rom å leke på. I tillegg til avdelingene har vi ekstra lekerom i 2. etasje. Der har vi et ball- og puterom, formingsrom og grupperom. Vi har stor garderobe, varmt vognrom, kontor og møterom. Uteområdet til barnehagen er inngjerdet og delt i to slik at de minste barna har et område for seg selv. Vi har et tett samarbeid med skolen og bruker også skolens arealer mye, blant annet uteområdet, gymsal og SFO-rommet. På denne måten blir barna kjent med skolen allerede før de begynner. Vi har også et tett samarbeid med skolen rundt skolestarterne. Vi arrangerer blant annet turer, lesestunder, juleaktiviteter i løpet av året.

Beveg deg rundt i barnehagen

Båstad barnehage

Havnås barnehage

Dronefilm fra barnehagen

Åpningstider

Kl. 06.30-17.00

Beliggenhet

Omtrent 600 meter sør for Båstad kirke, like ved Båstad skole.

Dokumenter

Årsplan 2023 - Båstad og Havnås barnehage (PDF, 921 kB)

Progresjonsplan for de syv fagområdene i barnehagen (PDF, 221 kB)