eDialog

Har du fått en henvendelse/brev fra kommunen, kan du bruke eDialog for å svare sikkert, gratis og digitalt.

Du kan også sende andre henvendelser til kommunen via denne løsningen.

Innlogging

Du logger deg inn via ID-porten.

Her kan du sende generelle henvendelser til kommunen via eDialog

Her kan du sende henvendelser til barnevernet via eDialog

Her kan du sende henvendelser til PPT via eDialog

Her kan du sende henvendelser til helsestasjonen via eDialog

Hva er digitale brev?

Les mer om digitale brev til og fra kommunen her