Digitale brev til og fra kommunen

Brev fra kommunen sendes til din digitale postkasse eller til Altinn. Det gjør at vi sparer miljøet, penger og tid. De som ønsker det kan fortsatt motta brev på papir.

Indre Østfold kommune sender digital post til innbyggere og virksomheter (bedrifter, lag og foreninger) gjennom tjenesten SvarUt. Denne tjenesten sørger for at brev til deg blir sendt til enten en digital postkasse (for de som har opprettet det) eller til Altinn (samme sted som du for eksempel mottar skatteoppgjøret).

Hva betyr dette for deg som innbygger?

Først og fremst raskere svar. Du trenger ikke vente på postgangen før du kan lese brev fra kommunen. Når for eksempel en saksbehandler er ferdig med en søknad du har sendt inn, vil du ha tilgang til svaret umiddelbart.

Du kan også sende digital post til kommunen

SvarInn (eDialog) er en tjeneste som sender post digitalt inn til et mottak i saksbehandlingssystemet vårt. Denne tjenesten gjør det mulig for kommunen å motta sensitive dokumenter trygt, uten at de må sendes som fysisk post.

Har du fått en henvendelse/brev fra kommunen, kan du bruke eDialog for å svare sikkert, gratis og digitalt. Du logger deg inn i løsningen via ID-porten.

Her kan du sende generelle henvendelser til kommunen via eDialog

Her kan du sende henvendelser til barnevernet via eDialog

Her kan du sende henvendelser til PPT via eDialog

Her kan du sende henvendelser til helsestasjonen via eDialog

I prinsippet kan alle som har kommunens organisasjonsnummer sende post til oss via SvarInn, også privatpersoner. Mesteparten av denne digitale posten kommer imidlertid fortsatt fra det offentlige.

Hva er en digital postkasse?

Digitale postkasser er en frivillig, sikker løsning for å motta og oppbevare viktig post digitalt, både fra private og offentlige virksomheter. Som innbygger kan du motta post gjennom Altinn eller digital postkasse: Digipost eller e-Boks.

Gå til Altinn

Du kan lese mer om Digipost og e-Boks og opprette din digitale postkasse her:

Gå til Velg digital postkasse

Postkassene er likestilte, og alle tre tilfredsstiller strenge krav til sikkerhet. Det er gratis å opprette og bruke postkassen, og du kan enkelt bytte postkasse senere hvis du ønsker det.

Hvordan fungerer digital post fra Indre Østfold kommune?

Indre Østfold kommune sender post til Altinn, e-Boks eller Digipost, alt etter hvilken løsning du har valgt. Den aktuelle leverandøren sender deg deretter en lenke, som leder deg til posten din.

  • I Altinn må du laste ned og lagre dokumentet på din datamaskin eller egen lagringsenhet.
  • Bruker du e-Boks eller Digipost kan du åpne dokumentet, og deretter lagre det i postkassen din.

Alle løsningene sender deg varsling om mottatte dokumenter via sms eller e-post.

I Altinn er du automatisk registrert, med mindre du aktivt har reservert deg. Dersom du ikke foretar et aktivt valg av digital postkasse, vil post fra kommunen komme til din meldingsboks i Altinn.

Har du oppdatert din kontaktinformasjon?

Når du har registrert deg i kontakt- og reservasjonsregisteret, kan du få viktige brev og informasjon fra stat og kommune digitalt.

Gå til Norge.no/oppdater kontaktinformasjonen

Hva skjer om jeg ikke åpner den digitale posten?

Dersom du ikke har lest den digitale posten i Altinn innen to dager, blir den skrevet ut og sendt som papirpost. Har du registrert deg hos e-Boks eller Digipost, får du ikke papirversjon.

Hvordan får jeg en digital postkasse?

Dette gjør du ved å registrere deg på Norge.no.

Gå til Norge.no

Hvordan sjekker jeg om jeg har digital postkasse, og hvor kan jeg endre den?

Dette kan du sjekke hos Digitaliseringsdirektoratet (difi).

Gå til difi.no/minprofil

Hva om jeg vil motta alle brev fra det offentlige på papir?

Da må du reservere deg mot kommunikasjon på nett. Det kan du gjøre på Norge.no.

Gå til Norge.no/reservasjon