Statlig bostøtte

Les mer om statlig bostøtte før du tar kontakt med oss

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. 

Du kan spørre oss om

  • vedtak og muligheter for å klage

Nøkkelinformasjon

Ofte stilte spørsmål