Statlig bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.  

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker. Ved spørsmål om bostøtte kan du ta kontakt med ditt nærmeste innbyggertorg for søkeveiledning. Telefonnummeret til innbyggertorget er 69 68 10 00

På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

Kan jeg få bostøtte?

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver  måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i måneden etter. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk. 

Slik søker du bostøtte

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.  

Meld fra om endringer

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen tre uker etter du mottok vedtaket.  

Klage på vedtak om bostøtte

Trenger du mer informasjon?

Husbanken.no

Du kan også henvende deg til et av kommunens innbyggertorg for å få hjelp og veiledning.  

Regelverk

Lov om bostøtte

Forskrift om bostøtte