Vinner av Indre Østfold kommunes kulturpris 2022

Indre Østfold kommunes kulturpris deles ut for tredje gang. Prisen er et samarbeid mellom Eidsberg sparebank og Indre Østfold kommune. 

Om kulturprisen

Kulturprisen har som formål å hedre og anerkjenne enkeltpersoner fra Indre Østfold kommune som enten har vist vedvarende evne og vilje til aktiv innsats, eller spesielt god skapende virksomhet innen det lokale kunst- og kulturfeltet.

Indre Østfold er en mangfoldig kulturkommune, og det har kommet inn mange gode forslag til mottakere av prisen. Vinner av prisen avgjøres av samfunnsutvalget, og utvalget har for denne utdelingen nedsatt en jury bestående av Per Christian Anfinnsen, Sidsel Sørli og Tone Krogh.

Til tross for flere gode kandidater er det likevel en enstemmig jury som stiller seg bak innstillingen til årets kulturpris. Med denne prisen vil kommunen hedre og anerkjenne innsatsen som prisvinner har lagt ned. Prisen består av en pengegave pålydende 20.000 kroner, blomst og diplom i ramme.

Om prisvinneren

Vinner av kulturprisen er bosatt i Spydeberg, men er opprinnelig fra mer vestlige deler av kongeriket. Prismottakeren har vært ansatt i kulturskolen i en årrekke, både i kulturskolen Askim, Skiptvet, Spydeberg og i Eidsberg. I Eidsberg var vedkommende også rektor fra 2014 og fram til kommunesammenslåingen. I dag er mottaker av prisen avdelingsleder for scenekunst i Indre Østfold kulturskole. Prisvinneren har vært ansvarlig regissør for flere store kulturskoleproduksjoner på Festiviteten som Oliver, Reisen til julestjernen, Ronja Røverdatter, Jungelboken, Grease og nå sist storsuksessen Shrek i november 2022 med omtrent 100 barn og ungdom på scenen fra hele kommunen og kulturskolen. I tillegg har vedkommende jobbet med flere lokale DUS-prosjekter (Den unge scene) med de eldre teaterelevene. Prisvinneren er naturligvis ikke alene om forestillingene, og resultatene er helt avhengig av andre dyktige kulturskolelærere, stor frivillig innsats fra foresatte og ikke minst pågangsmotet til alle elevene. Det er likevel ingen tvil om hvem som er primus motor for storproduksjonene, nemlig vinner av Indre Østfold kommunes kulturpris for 2022.

Juryens vurdering

Juryene trekker særlig fram det mangeårige og dedikerte arbeidet med og for barn og unge. Prismottakeren har et utrolig stort engasjement for scenekunstfaget, noe som blant annet kommer til syne i kulturskolens musikal- og teaterforestillinger. I årevis har prisvinneren jobbet for å gi barn og unge i kommunen en trygghet på scenen, og for at elevene skal få en best mulig opplevelse i scenefaget. Det er en profesjonalitet som gjennomsyrer arbeidet, og vinneren av kulturprisen er en stor ressurs for det lokale kulturlivet. Flere tidligere kulturskoleelever har valgt å gå videre i teater- og kulturbransjen takket være gode opplevelser de har fått i kulturskolen av både prisvinners og andre læreres gode undervisning.

Juryens innstilling er enstemmig.

Det er en glede å tildele Indre Østfold kommunes kulturpris 2022 til Hanne Blekken.

Til venstre: Glenn Haglund (banksjef Eidsberg sparebank), Hanne Blekken (prisevinner), Camilla Aas (leder i samfunnsutvalget) og Saxe Frøshaug (ordfører).