Viktig informasjon til deg som er skogeier i Oslo og Viken

Hold deg oppdatert med nyheter på Statsforvalterens sider om koronasituasjonen i skogbruket.

Statsforvalteren i Oslo og Viken (tidligere Fylkesmannen) har samlet aktuell informasjon til deg som er skogeier i Oslo og Viken. Dette har de gjort på vegne av den offentlige skogforvaltningen og næringsaktørene i skogbruket.

På disse sidene vil du løpende finne oppdaterte nyheter og nyttig informasjon.

Se informasjonen hos Statsforvalteren her